Untitled_HDR12 7.jpg

Túi quà Hạnh Phúc

169,000 vnđ

Đài quả khô Hibiscus 25g, Trà den Hibiscus 30g, Bánh quy Hibiscus 80g, Mứt gừng Hibiscus 150g

Quà tặng: Hộp 6 gói lì xì hạt giống

Untitled_HDR6 3 cr fix.jpg

Hộp quà Bánh Tét

269,000 vnđ

Rượu Trao Hibiscus Classic 750ml, Bánh quy Hibiscus 80g, Mứt Hibsicus gừng 150g

Quà tặng: Hộp 6 gói lì xì hạt giống

Untitled_HDR4 2 cr fixed.jpg

Hộp quà Bánh Chưng

325,000 vnđ

Rượu Trao Hibiscus Classic 750ml, Bánh quy Hibiscus 160g, Mứt Hibiscus vị gừng 150g, Trà hoa Hibiscus 25g

Quà tặng: Hộp 6 gói lì xì hạt giống

Untitled-2c.jpg

Hộp quà Trống Đồng

325,000 vnđ

Rượu Trao Hibiscus Classic 750ml, Bánh quy Hibiscus 160g, Mứt Hibiscus vị gừng 150g, Trà hoa Hibiscus 25g

Quà tặng: Hộp 6 gói lì xì hạt giống

Set_Bình_An.jpg

Hộp quà Bình An

425,000 vnđ

Rượu Trao Hibiscus Classic 750ml, Bánh quy Hibiscus 160g, Mứt Hibiscus vị gừng 150g, Trà Hibiscus vị cỏ ngọt (15 túi lọc)

Quà tặng: Hộp 6 gói lì xì hạt giống

Untitled_HDR8 4.fix.jpg

Hộp quà Bình An

425,000 vnđ

Rượu Trao Hibiscus Classic 750ml, Bánh quy Hibiscus 160g, Mứt Hibiscus vị gừng 150g, Trà Hibiscus vị cỏ ngọt (15 túi lọc)

Quà tặng: Hộp 6 gói lì xì hạt giống

Trao Gourmet and Gifts-01.png

090-490-7252

0