Trao Group cần tuyển Giám đốc Nhân sự

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Tổng thu nhập: $12,000/năm gồm có lương + thưởng hàng tháng và thưởng hàng năm Tóm tắt công việc: Động viên, bằng cách...